Нүүр / Гишүүн байгууллага

Мастер Додо ХХК

“Мастер Додо” ХХК нь 2001 оноос эхлэн бүх төрлийн үслэг ангийн арьс боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадаад дотоодын зах зээлд нийлүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй