Нүүр / МАШҮХолбооноос 21 аймагт зөвлөгөөнийг 2014,06,12-2014,06,28-ны хооронд зохион байгуулж байна.

МАШҮХолбооноос 21 аймагт зөвлөгөөнийг 2014,06,12-2014,06,28-ны хооронд зохион байгуулж байна.

УИХ-ын 2012 оны 74, Засгийн газрын 2013 оны 48, 394 дүгээр тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Зүүн аймгууд болох Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотод 6-р сарын 16-нд, Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод 6-р сарын 18-нд, Сүхбаатар  аймгийн Баруун Урт суманд 19-нд сургалт зохион байгууллаа.  МАШҮХолбооны төлөөлөгчдөд 2013 онд хийсэн ажлын тайлангаа тайлагнаж, 2014 онд хэрхэн хамтран ажиллах талаар зөвлөгөөн зохион байгууллаа.