Мэдээ, мэдээлэл

УИХ-ын гишүүдтэй уулзалт хийлээ.

Хөнгөн үйлдвэрийг хөгжүүлэх, эдийн засгийн хямралаас гарах талаар Хөнгөн үйлдвэр, Ноос ноолуур, Махны холбоо, Арьс ширний салбарын мэргэжлийн холбоод, төр захиргааны байгууллагын төлөөллүүдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг хийлээ.