Нүүр / Гишүүн байгууллага / Элитфур ХХК

Wet Blue

Ямааны Wet-Blue болгосон арьс үйлдвэрлэж байна