Боловсруулах үйлдвэр

Монгол гар хивс ХХК

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот - Утас: 91917625


Ураннинж ХХК

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот - Утас: 96442799


Монгол шир ХХК

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот - Утас: 99040007


Баянгонгор ХХК

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот - Утас: 99104818


Түмэнгонгор ХХК

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот - Утас: 99104818 - И-мэйл хаяг:


Түмэншир ХХК

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот - Утас: 91915335 - И-мэйл хаяг:


Мичид-Алтай ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар хот, , - Утас:


Багсам жоншин ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул Дүүрэг, Чингэсийн өргөн чөлөө - Утас: 88097168


Их асар ХХК

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот - Утас: 99109642


Миделмин ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатархот, -Утас: 99194187 - Хаяг: Монгол, Улаанбаатархот, -Утас: - Хаяг: Монгол, Улаанбаатархот-Утас:


БСБ ХХК

- Хаяг:Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул Дүүрэг - Утас: 99191182


Хан пивон ХХК

- Хаяг:Монгол, Улаанбаатар - Утас: 99759928


Гурван эрдэнэ тэмүүлэл ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар- Утас: 99736902


Хөхөө төгөлдөр ХХК

- Хаяг: : Монгол, Улаанбаатар хот - Утас: 91913754


Хасар буян ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар хот - Утас: 96600922


Дэлгэрэх Батхул ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар - Утас: 99178964


Батдүмбээ ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар - Утас: 99198188


Мөнх шинэ од ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - Утас: 96680808


Ерөөлт интернеишнл ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар - Утас: 99171866


Үе импекс ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар- Утас: 99097914


Буурал гол ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - Утас: 99095193


Сутай дэвшил ХХК

- Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо, Сөүлийн гудамж Түшиг центэр 502-р өрөө - Утас: 99113216


Эрдэнэ чандмань ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар - Утас: 99191369


Сүүдэртийн хөндий ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, - Утас: 99205010


Содон цуурай ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө - Утас: 99137511 - И-мэйл хаяг:


Хатан төгөл ХХК

- Хаяг: Монгол ,Улаанбаатар, - Утас: 99991665 - Факс:


Ялман ХХК

- Хаяг: Монгол ,Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг- Утас:96650370


Фучер Холдинг ХХК

- Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг - Утас: 99112437,99096721,99997637


Арилдий ХХК

- Хаяг: Монгол ,Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг - Утас: 96063602,99103303,96053602,99923865

 

Хүсэлт илгээх