Видео мэдээлэл

Монголын арьс ширний үйлдвэрлэл хангалттай хэмжээнд хөгжиж чадаж байна уу?

Үр дүнг харах