ГУТАЛ хэлэлцүүлэг тун удахгүй... 2023.05.17-нд

ГУТАЛ хэлэлцүүлэг 2023.05.17-ны өдөр БЛЮСКАЙ төвийн 2 давхарт Емералд танхимд болно.