Бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Амгаланбаяр иргэн

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Арьсан урлал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: - Факс:


Түмэнбаяр иргэн

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Арьсан урлал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 96232302


Хөх түг трейд ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Арьсан урлал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99088580


Уран хөөмөл ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Арьсан урлал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 88018474


JMM ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Бээлий -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:


Рэнцэнсүрэн иргэн

-Үйл ажиллагааны чиглэл Бээлий -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99177559 - Факс


Монстиль групп ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Бээлий -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 91913432


Хишигжаргал иргэн

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Жижиг эдлэл -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 89617400


Монмастер ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Жижиг эдлэл -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99017024 - Факс:


ЭБИ ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Жижиг эдлэл -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99250460


Бишрэлт ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99174208


ХМЧ ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 96377111


Табуко ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99865058


Oрчид ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99090676 - Факс:


Хишигээ фейшн

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99099227


Эс Ар Би ХХК

Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 88100317


Монгол Алтай Зет ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99195643


MJL goyol ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Цүнх -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99119931


Хорол коллекшн ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:99097723


B’DESIGN ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:99161131


Дөрвөн булаг увс ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99458735,70452040


Үүлэн гутал ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 88000610,94066565


Энх-Уянга ХХК

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг - Утас: 99199462,11 369564


Шумахер ХХК

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 8988888


Хулд ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99090826


Бейби шүүр ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:98109880


Хос-Энх ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 96012228


Хулан ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 91192819


Эй Эл Ти ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99117808


Хас гутал ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99158149


Аривжих эрдэнэс ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99115499


Мөнхжин ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:99086672


Төгс арал ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 91011148


Цээл бүзэнхи ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 88002494


Соёл хишиг ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99064325


Эл Ди Лютер ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 88117128


Бар Үр Бар ХХК

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:91909293


Ингра шүүз ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99186306


Мооднуус ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99130162


Бэрз ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99202036 -Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал -Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99202036


Баянцагаан нуур ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:99190879


BM ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99130162


Бибс ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Гутал Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99147074


Цог ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Савхин хувцас Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99117223


Цагаан элч ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Савхин хувцас Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот,Баянгол дүүрэг 17-р хороо - Утас: 99007905,88872299


Би Жи Эйч ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Савхин хувцас Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99081916


B and BS ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Савхин хувцас Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас:99991102


Ганзүү коллекшн ХХК

-Үйл ажиллагааны чиглэл: Савхин хувцас Хаяг: Монгол улс,Улаанбаатар хот - Утас: 99740418


Дархан савхи ХХК

Үйл ажиллагааны чиглэл: Савхин хувцас -Хаяг: Монгол улс,Дархан-Уул аймаг,Дархан хот - Утас:99378301

 

Хүсэлт илгээх