Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарын хэлэлцүүлэг