Дархан нэхий ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э. Батсайхан Bloomberg TV