MNCTV АРЬС ШИРНИЙ УРАМШУУЛАЛД 30 МЯНГАН МАЛЧИН ХАМРАГДЖЭЭ