#industry4youth 1000 залууст зориулсан хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын үзэсгэлэн яармаг

#industry4youth 1000 залууст зориулсан хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын үзэсгэлэн яармагийг #talks #getedu #Job_Fair төрлөөр

Монголын хөнгөн үйлдвэрийн ажилтны ҮЭ-үүдийн холбоо; Хүнс, хөдөө, аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам; Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам; Мэргэжлийн холбоодтой хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Залуусдаа хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарыг сурталчилан таниулсан үзэсгэлэн яармагийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар боллоо.