БНКазакстан улсын төрийн байгууллагынхан арьс шир боловсруулах салбарт

БНКазакстан улсын төрийн байгууллагынхан арьс шир боловсруулах салбарт туршлага судлах, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэхээр Булигаар ХК, Бест шүес ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

 

 

2023.04.25