Арьс ширэн түүхий эд бэлтгэл, түүхий эдийн чанар сайжруулах малчдад зориулсан сургалтыг Ховд аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг “Ногоон алт"  Малын эрүүл мэнд  төсөл,  Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоотой хамтран Ховд аймгийн Мөнххайрхан, Чандмань, Дуут, Ховд сумдад 2018.10.08-2018.10.13-ны өдрүүдэд   “Арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэл, чанар, цаашид анхаарах асуудлуудын талаар" сургалтыг зохион байгууллаа. МАШҮХолбооноос холбооны гүйцэтгэх захирал Т. Баярсайхан, мөн ажлын албаныхан сургалт зохион байгууллаа.

Малчдад зориулсан гарын авлагыг тараав.