2019/01/10-01/13 ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймагт Дархан Нэхийй ХК, Дархан Минж ХХК -д ЮНИДО СЭКИМ2 төслийн хүрээнд явагдаж буй  "Арьс ширний чанар сайжруулах сургалт"-ын судалгааг бид өмнө 12-р сард түүхий арьсан дээр хийсэн бол энэ удаад Wet-Blue үе шатны арьс ширний гэмтлийг үзэж судаллаа. Уг 2-дугаар шатны судалгааг МАШҮХолбооны дэд ерөнхийлөгч М.Бат-Очир , Зөвлөх инженер С.Даваажав гар ахлан явуулав.Хийгдсэн судалгаанаас харахад хонины нэхийнд атираа, хөрсөлгөө, паразитын гэмтлүүд их байсан бол үхрийн ширэнд эсгэж цоолсон урагдсан гэмтлүүд маш их гарч ирсэн юм.Нийт Хонины нэхий-200 , Үхрийн шир-382ширхэг арьс ширний гэмтэл үзэж судалгаа хийсэн.