АРЬС, ШИР ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛИЙН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ СУРГАЛТ