card
Боловсруулах үйлдвэр

Түмэншир ХХК

Түүхэн замнал:2016 оноос оны 09  сарын 01 өдөр уг компанийг худалдан авсан болно.

Эрхэм зорилго:Арьс ширийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, эдийн засаг боломжоо тэлэх, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулах, үйлдвэрлэлийн химийн бодисын хэрэглээг буруулах, хаягдал усыг эргүүлэн ашиглах

Үйл ажиллагааны чиглэл, бизнесийн салбарууд:Арьс шир боловсруулах, завод ноос боловсруулах үйлдвэр

- Хаяг: Монгол улс Улаанбаатар хот

- Утас: 91915335

 


Хүсэлт илгээх